محصول دیجیتالی

میکرو کتاب استفاده و نگهداری از pH متر

میکرو کتاب  استفاده و نگهداری از pH متر
میکرو کتاب  استفاده و نگهداری از pH متر
میکرو کتاب  استفاده و نگهداری از pH متر
میکرو کتاب  استفاده و نگهداری از pH متر

میکرو کتاب استفاده و نگهداری از pH متر

۱۶٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

pHمتر, اسیدسنج , پی اچ متر:

phمتر وسیله ای الکترونیکی برای سنجش پتانسیل H+"اسیدی یا قلیایی" در محیط مورد نظر می باشد و معمولا شامل دو قسمت اصلی الکترود "سنسور"و دستگاه pH متر "ترنسمیتر"  می شود.

PH متر الکتریکی از طریق اندازه گیری پتانسیل الکتریکی بین دو الکترود و ارجاع به جدولی خاص میزان یون هیدروژن موجود در محلول را اندازه گیری می کند. در مدل های پیشرفته تر امروزی اکثر اندازه گیری های PH در آزمایشگاه با استفاده از PH متر های دیجیتال به وسیله یک مدار الکترونیکی کار می کند. انجام می شود این مدارها به طور کلی از یک الکترود شیشه ای و یک الکترود مرجع خارجی  یا الکترود ترکیبی و یک ولت متر برای اندازه گیری ولتاژ، تشکیل شده است .

فایل متنی 9 صفحه- PDF