محصول دیجیتالی

میکروکتاب استفاده و نگهداری از فور آزمایشگاهی

فور
فور
میکروکتاب استفاده و نگهداری از فور آزمایشگاهی
فور

میکروکتاب استفاده و نگهداری از فور آزمایشگاهی

۱۲٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل متنی 7 صفحه

آون یا فور آزمایشگاهی یکی از ملزومات آزمایشگاهی است که محتوای داخل محفظه اش را بر اساس قواعد همرفت گرم می کند. المنت گرمایشی آون داخل محفظه ای که نمونه درون آن قرار می گیرد نیست و در یک محفظه ی خارجی واقع می شود. این مساله از برخورد پرتوهای گرمایشی به نمونه جلوگیری می کند و گرمایی که دیواره های آون ساطع می کنند به تنهایی برای گرم و خشک کردن نمونه کافی خواهد بود.

در فور آزمایشگاهی انتقال گرمای همرفتی به دو روش حاصل می شود. همرفت جاذبه که به صورت طبیعی و از طریق نیروی جاذبه می باشد و یا همرفت مکانیکی. در مدل اول هوای سرد با هوای گرم جا به جا می شود و به سمت المنت گرمایشی می رود و این عمل آن قدر تکرار می شود که کل محفظه گرم شود.