محصول دیجیتالی

جزوه آموزشی کاربردی و مصور آنالیز رسوبات ادرار

جزوه  آموزشی کاربردی و مصور آنالیز رسوبات ادرار
جزوه  آموزشی کاربردی و مصور آنالیز رسوبات ادرار
جزوه  آموزشی کاربردی و مصور آنالیز رسوبات ادرار
جزوه  آموزشی کاربردی و مصور آنالیز رسوبات ادرار
جزوه  آموزشی کاربردی و مصور آنالیز رسوبات ادرار

جزوه آموزشی کاربردی و مصور آنالیز رسوبات ادرار

۱۷٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل PDF

139 صفحه

جزوه آموزشی کاربردی و مصور آنالیز رسوبات ادرار

تالیف دکتر کامبیز مظفری

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی